מזמין הפרוייקט : רכבת ישראל בע"מ כקבלן לחופרי השרון בע"מ.

בוצע 6.2010 - מועד סיום משוער 8.2015

תיאור הפרויקט:

  1. גשר 9 – גשר רכבתי כפול באורך כ-200 מ' ובגובה כ-40 מ'. שיטת ביצוע: מקטעים דרוכים בדחיקה
  2. מנהרה 3A – מנהרה כפולה באורך כ-800 מ' כל אחת, לרבות מנהרות מקשרות, מבנה מערכות.
  3. מנהרה 4A-B – מנהרה דו מסילתית באורך כ- 1200 מ' לרבות מנהרות מילוט ומבני יציאה ומערכות.
  4. מנהרה 4C-D – מנהרה בחתך מורחב באורך כ-310 מ'
  5. מנהרה 4E – מנהרה כפולה בחתך משתנה באורך כ- 320 מ'
  6. מנהרה 4F – מנהרות רציף הרכבת באורך כ-330 מ'
  7. מבנה תת קרקעי של תחנת האומה – מערכת מנהרות לגישה ומעבר נוסעים לרציפים

היקף כספי: כ- 500,000,000 ש"ח