מזמין הפרויקט: החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ כקבלן לחופרי השרון בע"מ.

בוצע 8.2010 – 5.2013

תיאור: מטרת הפרויקט היא הפיכת כביש 471 לדרך מעוירת מהירה, בקטע שבין מחלף גת רימון לבין מחלף שעריה.

הגשר כולל:

  1. גשר זרובבל (גת רימון) באורך 63 מ וברוחב 32 מ'.
  2. גשר שעריה – בעל שלושה מפתחים,באורך כולל 96 מ' וברוחב 61 מ'.
  3. גשר קיש- גשר הולכי רגל.
  4. קירות אקוסטיים.
  5. קירות תומכים.
  6. מובילי ניקוז.
  7. גשרי שילוט.
  8. אלמנט הילכתי
  9. קירות כובד.