מזמין הפרויקט: דרך ארץ  כקבלן לשפיר הנדסה בע"מ.

בוצע 2016 – 2014

תיאור: ביצוע 9 גשרים כ 20,000 מ"ר של גשרי קורות תעלה