מזמין הפרויקט רכבת ישראל 

הפרוייקט מתייחס לביצוע עבודות תשתית ובטונים לצורך ביצוע רצועת רכבת בקטע בין מחלף חולות ליבנה באורך כ-6.5 ק"מ. 

העבודה כוללת:

עבודות תשתית תקשורת - בזק, סלקום פרטנר והוט.

עבודות תשתית למסילות. 

עבודות בטונים שונים כגון גשרי רכבת (בתכנון עצמי), קירות תומכים, מעברים חקלאים, מעבירי מים וכדומה.

עבודות ניקוז.

עבודות תשתית תקשורת רכבת.

עבודות תאורה.

עבודות הסדרי תנועה ושונות.

היקף הפרויקט כ-109,000,000 ש"ח.

מועד סיום הפרויקט יולי 2010.