מזמין הפרויקט : י.ג מתאר בע"מ 

הפרויקט כולל הקמת גשר הולכי רגל מעל רחוב הבעל שם טוב ביפו. הגשר כולו יצוק במקום ללא קורות דרוכות. העבודה כללה הקמת חדר טרנספורמציה ומהלכי מדרגות. שטח המיסעה בפרויקט כ - 325 מ"ר.

היקף הפרויקט 2,387,357 ש"ח.

מועד סיום הפרויקט יולי 1998.