מזמין הפרויקט : נתיבי כרמל

הפרויקט כולל ביצוע מעבר תת קרקעי, כביש משוקע עם אלמנטי סלארי ושלושה גשרים במפרץ חיפה. שטח המיסעה בפרויקט כ- 640 מ"ר.

היקף הפרויקט 14,231,959 ש"ח.

מועד סיום הפרויקט אוקטובר 1998.