מזמין הפרויקט : מע"צ

הפרויקט כולל הקמת גשר לרכב מעל כביש מס' 2. שטח המיסעה בפרויקט כ- 1720 מ"ר.

היקף הפרויקט 4,687,614 ש"ח.

מועד סיום הפרויקט אפריל 1997.