יציקת תקרת פורטל מזרחי
מתחם K - פירים H+F
פיר C ומעבר 02-UP
פיר ולולאה G
עבודות ביסוס לתקרת פורטל מערבי

כחלק מפרויקט הכניסה לעיר ירושלים עבור חברת מוריה