מזמין הפרויקט: חברת כביש חוצה ישראל בע"מ.

בוצע 12.2011 – 10.2013

תיאור: בניית 4 גשרים, ( גשר 88- לקיה, גשר 134- להבים, גשר 162- רכבת , גשר 170- כביש 40 מעל 6 ),

בקטע 2/21 בין כביש 40 במערב לכביש 60 במזרח. 3 מהגשרים הינם גשרי קורות טרומיות

דרוכות והגשר הרביעי הינו מסוג פלטת מיסעה עם זיזים , יצוקה במקום עם דריכת אחר.