מזמין הפרויקט: עיריית נתיבות .

בוצע 2019-2016 

תיאור: ביצוע גשר מעל נחל בוהו 

הגשר כולל:

  1. גשר בוהו באורך 150 מטר 
  2. עבודות תשית, פיתוח וגינון 
  3. קירות תומכים.
  4. מובילי ניקוז.