מקטע נבות - גדעונה

מזמין הפרויקט: החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ 

בוצע 2017 – 2015

תיאור: מטרת הפרויקט היא הפיכת מפגש כביש 71 עם כביש 675 לדרך עם הפרדה מפלסית, בנוסף הסדרת הכניסות ליישובים בסמוך.

העבודה כוללת:

  1. גשר נבות באורך 320 מ'
  2. גשרים להסדרת הכניסות ליישובים 
  3. סלילת כביש באורכים של 5.5 ק"מ
  4. קירות תומכים.
  5. מובילי ניקוז.
  6. גשרי שילוט.