מזמין הפרויקט : חברת טר-ארמה כקבלן לנתיבי איילון 

הפרויקט כולל יציקת מנהרה בשיטת CUT AND COVER.

היקף הפרויקט 3,193,934 ש"ח.

מועד סיום הפרויקט דצמבר 1995.