מזמין הפרויקט : קרן קיימת לישראל 

הפרויקט כולל הרכבה והקמת גשר עץ, עבודות חיפוי אבן ועבודות פיתוח.

היקף הפרויקט 817,211 ש"ח.

מועד סיום הפרויקט יוני 1996.