מזמין הפרויקט : נתיבי איילון 

הפרויקט כולל הקמת גשר רכבת מעל מפגש הנחלים איילון וירקון. הגשר יצוק באתר על גבי קונסטרוקציית פלדה ודרוך דריכת אחר. לוח זמנים מקורי היה כ- 9 חודשים וכתוצאה משינוי בתכנון קוצר לוח הזמנים ל - 6 חודשים וכהוקרה על כך קבלנו בונוס על הקדמה. שטח המיסעה בפרויקט כ- 580 מ"ר.

היקף הפרויקט 4,600,000 ש"ח.

מועד סיום הפרויקט יוני 1999.