מזמין הפרויקט : נתיבי איילון 

הפרויקט כולל התחברות אל הגשרים הקיימים והרחבתם תוך ביצוע הסדרי תנועה בהתאם להתקדמות העבודה. כמו כן, בוצעו עבודות חשמל ותקשורת נרחבות באתר. שטח המיסעה בפרויקט כ - 1040 מ"ר.

היקף הפרויקט 12,543,338 ש"ח.

מועד סיום הפרויקט מאי 2002.