מזמין הפרויקט : חברת אדום כקבלן לחברת דרך ארץ 

הפרויקט כולל יציקת צמד מנהרות באורך כולל של כ - 850 מטר בכביש חוצה ישראל באזור מושב חדיד.

היקף הפרויקט 10,250,328 ש"ח.

מועד סיום הפרויקט אפריל 2002.