מזמין הפרויקט : רכבת ישראל

הפרויקט כולל הקמת 4 גשרי רכבת בקו באר שבע רמת חובב. גשר מעל נחל באר שבע, גשר מעל כביש 25, גשר מעל כביש עמק שרה הקיים וגשר מעל כביש עמק שרה המתוכנן. שטח המיסעה בפרויקט כ - 3130 מ"ר.

היקף הפרויקט 18,110,110 ש"ח.

מועד סיום הפרויקט מרץ 2004.