מזמין הפרויקט : רכבת ישראל

הפרויקט כולל ביצוע תוואי חדש למסילות רכבת בתוך תעלה עם קירות תומכים באזור המושב צפריה. כמו כן, כלל הפרויקט עבודות פיתוח נופי.

היקף הפרויקט 27,949,304 ש"ח.

מועד סיום הפרויקט מאי 2004.