מזמין הפרויקט : דניה סיבוס כקבלן לדרך ארץ בע"מ

הפרויקט כולל הקמת 9 גשרים לרכב חקלאי. שטח המיסעות הכולל בפרויקט כ - 6073 מ"ר.

היקף הפרויקט כ - 11,000,000 ש"ח.

מועד סיום הפרויקט אוגוסט 2004.