מזמין הפרויקט: חברת אדום כקבלן לחברה לפיתוח ירושלים 

הפרויקט כולל יציקת שתי מנהרות מקבילות.

היקף הפרויקט כ-12,000,000 ש"ח.

מועד סיום הפרויקט נובמבר 2004.