מזמין הפרויקט : חברת נתיבי איילון

הפרויקט כולל בניית קירות תומכים, הנחת מערכת ניקוז, תאורה, תשתית למסילת הרכבת, סלילה, כבישים, עבודות גישור ומנהור.

היקף הפרויקט כ - 120,000,000 ש"ח.

מועד סיום הפרויקט יוני 2008.