מזמין הפרויקט : חברת האחים רויכמן כקבלן עבור מע"צ

הפרויקט כולל יציקת מנהרת איכסל על כביש 60.

היקף הפרויקט 4,500,000 ש"ח.

מועד סיום הפרויקט אוגוסט 2007.