מזמין הפרויקט : חופרי השרון כקבלן לרכבת ישראל

הפרויקט כולל ביצוע עבודות סלילה, קירות תומכים והפרדה מפלסית בין הכביש לרכבות העוברות במקום.

היקף הפרויקט כ - 65,000,000 ש"ח. חלקה של לינום 22,000,000 ש"ח.

מועד סיום הפרויקט דצמבר 2007.