מזמין הפרויקט : חברת דרך ארץ

הפרויקט כולל ביצוע שתי מנהרות בשיטת CUT AND COVER על קטע 18 של כביש חוצה ישראל.

היקף הפרויקט כ - 18,000,000 ש"ח.

מועד סיום הפרויקט יוני 2009.