מזמין הפרויקט : חברת רולצור כקבלן לדרך ארץ

הפרויקט כולל יציקת שתי מנהרות כרויות על קטע 18 של כביש חוצה ישראל.

היקף הפרויקט כ - 59,000,000 ש"ח.

מועד סיום הפרויקט יוני 2009.