מזמין הפרויקט : חברת נמלי ישראל בע"מ 

הפרויקט כולל החלפת הפס הימי והיבשתי של נסיעת העגורן.

שיקום קורת חזית הים, שיקום בטונים, שיקום מיסעת אספלט ותיקון כלונסאות.

היקף הפרויקט כ - 23,500,000 ש"ח.

מועד סיום הפרויקט מרץ 2010.