מזמין הפרויקט : החברה הלאומית לדרכים בישראל

הפרויקט כולל הקמת מחלף כולל גשר משוקע, וכן הרחבות לכבישי הגישה למחלף כביש 4 וכביש רעננה - כפר סבא.

היקף הפרויקט כ - 100,000,000 ש"ח.

מועד סיום הפרויקט דצמבר 2009.